Wetgeving

Invoer eisen na de EU en Buiten de EU

Klik op deze link: invoereisen-per-land-buiten-Europa

Klik op deze link: invoereisen-per-land-Europa

Wat moet je weten als de pup na het buitenland gaat?

Van een rashond naar het buitenland heb je, naast de stamboom, altijd een zogenaamde ‘Export Pedigree’ nodig. Dit is een apart document met daarop de gegevens van de hond en de gegevens van de nieuwe buitenlandse eigenaar. De nieuwe eigenaar heeft dit document nodig om de hond bij de officiële buitenlandse kennelclub te laten registreren. .

Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan om de grenzen over te gaan. Elk dier moet naast de 6-9 en 12 weken enting, de inenting tegen Hondsdolheid (rabiës ) gekregen hebben. Deze mag uitsluitend met 12 weken worden toegepast. En moet dan nog 21 dagen wachten totdat het dier de grens over mag. dat is dan de Inwerktijd.
Elk land heeft zijn eigen protocol zie kopje hierboven van de invoereisen

Nieuwe Wet vanaf november 2021

 

Uniek Baasjes Nummer pas op 1 november

 di, 09/07/2021 - 16:10

 

De maatregel zou in juli ingaan, maar de systemen zijn nog niet klaar

De instelling van het zogeheten Unieke Baasjes Nummer (UBN) waarbij de registratie van honden beter kan worden geregeld is uitgesteld naar 1 november van dit jaar. Dat laat Minister Schouten de kamer weten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de aangewezen elektronische portalen werken hard om de systemen op tijd gereed te hebben. De bouw van de systemen kost veel tijd, waardoor de eerder toegezegde inwerkingtreding van 1 juli 2021 niet haalbaar is. Een hond, jong of oud, kan vanaf 1 november alleen verkocht of overgedragen worden als de hond is gechipt, geregistreerd is bij RVO en voorzien is van een paspoort.

Beroepsmatige fokkers krijgen nu een UBN-nummer, en daar is ook een diploma (Houder van dieren) boor nodig. UBN staat voor Uniek BedrijfsNummer. Vanaf 1 november krijgen particulieren ook een UBN-nummer, alleen de RVO houdt in het systeem bij of de houder van dat UBN-nummer, nu voorlopig even Uniek BaasjesNummer genoemd, bij een particulier hoort. Particulieren, die dus als dusdanig geregistreerd worden bij de RVO, hebben GEEN diploma nodig.

De registratie die elke fokker (of importeur) van honden, ook al is het een eenmalig nestje of hond die uit het buitenland wordt binnengebracht, moet doen is straks niet gratis. De bedoeling is dat de houder eenmalig een bedrag moet betalen om zich te registreren. Dit ligt in de orde van grootte van een paar tientjes. Het definitieve bedrag wordt bij ingang van de regelgeving vastgesteld. 

Vanaf -gepland- 1 november kunnen particulieren zich registreren via mijn.rvo.nl. Dat gaat op dezelfde manier als bij een bedrijfsmatig UBN. De gegevensregistratie is wel minder uitgebreid dan bij bedrijfsmatige houders. Overigens hoeft een houder zich pas te registreren als hij na de invoeringsdatum een nestje krijgt. Het is raadzaam om een UBN aan te vragen tijdens de drachtperiode.  

Met deze registratie is het ook mogelijk om malafide fokkers actief op te sporen. Ook fokkers die zich “particulier” noemen, maar door de aantallen pups (de grens van 20 pups per jaar, hetgeen overigens zeker geen echt vastgelegd aantal in de wet is) feitelijk beroepsmatig bezig zijn, kunnen actief worden opgespoord gebruik makend van de registratie.

Dierenartsen mogen straks wettelijk geen paspoorten meer afgeven zonder dat de aangever/eigenaar van de hond een UBN-nummer, baasje of bedrijf,  heeft, dus hoe dan ook wordt de controle scherper en het omzeilen van de controle lastiger, en een strafbaar vergrijp.

De RVO geeft nadere informatie via deze site.

 

REGELGEVING DOOR DE OVERHEID OPGELEGD.

Wat ook steeds blijft veranderen, omdat er continu  aanpassingen aan worden gedaan. 
Naast de kynologische regelgeving is er ook wet- en regelgeving vanuit de overheid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bepaalt het beleid voor gezelschapsdieren. Hieronder vallen ook honden. Ook de lokale overheid kan regels stellen aan het houden van dieren. Hieronder lees je meer over regelgeving vanuit de overheid.

Voor de kynologie is vooral de Wet dieren en het Besluit houders van dieren belangrijk. In het Besluit stelt de overheid onder andere eisen aan het fokken met honden. Dit Besluit vervangt het oude ‘Honden- en kattenbesluit’ uit 1999.

lokale regelgeving
Niet alleen de rijksoverheid maakt wet- en regelgeving. Ook lokale overheden doen dit. De regelgeving verschilt van plaats tot plaats. Meestal staan de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV kan bijvoorbeeld staan waar je je hond, al dan niet aangelijnd, kunt uitlaten en wat mogelijke boetes zijn als je de uitwerpselen van je hond niet opruimt.

Verzorging
U bent verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de dieren, u verzorgt ze goed en
mishandelt en verwaarloost de dieren niet. De algemene zorgplicht geldt altijd. Een goede verzorging
betekent onder andere:
• De dieren hebben voldoende bewegingsvrijheid.
• De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.
• De dieren worden verzorgd door iemand die daarvoor de juiste kennis en vaardigheden
heeft.
• Zieke en gewonde dieren worden direct verzorgd.
• Dieren krijgen voldoende gezond en voor hun soort geschikt voer en water.

Huisvesting
De voorwaarden voor goede huisvesting zijn onder andere:
• In de ruimtes zijn geen materialen gebruikt of scherpe randen, uitsteeksels of andere
situaties waardoor het dier gewond kan raken. Deze mogen ook niet schadelijk zijn.
• De ruimte moet gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en ontsmet.
• De ruimte en de materialen zijn aangepast aan de behoeften die het dier van nature heeft.
Dit zijn fysiologische en ethologische behoeften. Denk bijvoorbeeld aan het dag- en
nachtritme van het dier.
• Een drachtig of zogend dier heeft voldoende en geschikte nestruimte.
• In een verblijf is het aantal dieren en de samenstelling van de diersoorten zodanig dat dit de
gezondheid en het welzijn van het dier niet benadeelt.

Hond en recht
Rondom het houden, fokken en gebruiken van honden in Nederland zijn wetten opgesteld. Dit is belangrijk om het welzijn van de dieren te waarborgen, maar ook ieder die met hen gemoeid is.
Deze regelgeving, haar overtredingen en sancties hierbij worden beschreven in de Wet Dieren en het bijbehorende onderdeel Besluit Houders van Dieren. Deze wetten zijn opgesteld aan de hand van de “Vijf vrijheden”, opgestart in 1965 door de zogeheten “Brambell Commissie”.
Deze Britse commissie onderzocht in de jaren zestig van de vorige eeuw het dierwelzijn en de waarborging hiervan in de intensieve veehouderij.

Vrijheid van:
1.Honger, dorst en ondervoeding
2.Fysiek en thermaal ongerief
3.Pijn, verwonding en ziekte
4.Beperking rond het vertonen van natuurlijk gedrag
5.Angst en chronische stress
Aan de hand van deze “Vrijheden” werd de Wet Dieren in Nederland opgesteld, de huidige versie van deze wet is sinds 1 februari 2015 actief.

Fokbeleid
Een fokker mag een teef maar een vastgesteld aantal nestjes per jaar laten ( 1 nest per 12 maanden) produceren. Hiernaast moeten alle bijbehorende gegevens nauwgezet bijgehouden worden. deze regels zijn bekend bij de fokkers.

Hygiëne
Een fokker is verplicht de hygiëne op peil te houden en te voorkomen dat ziekteverwekkers en eventuele zoönosen (ziekten die over kunnen gaan op de mens) kunnen ontstaan.

Aanlijnen
Als hondeneigenaar ben je verplicht te voorkomen dat jouw hond schade toebrengt aan de flora en fauna in dit land. Je hond mag dus geen wild opsporen, achterna zitten of nesten verstoren. Staat je hond niet goed onder appèl, houd hem dan te allen tijde aangelijnd en besteed tijd aan gerichte training.

Algemene Plaatselijke Verordening
Elke gemeente heeft zijn eigen regels omtrent het houden van honden. In de Algemene Plaatselijke Verordening wordt opgesteld dat honden altijd aangelijnd moeten zijn, met uitzondering van eigen terrein en losloop-gebieden.
Hierbij word je als eigenaar verantwoordelijk gesteld voor het feit dat jouw hond geen overlast of schade aan het gebied en andere aanwezigen mag toebrengen. Ook de kans op ontsnapping vanuit dit gebied moet door de eigenaar aantoonbaar geminimaliseerd worden.

Registratie
Vanaf 1 juli 2013 is het verlicht je hond te registreren en te kunnen identificeren wanneer je naar het buitenland reist. Dit doe je door middel van een digitale chip en een Europees hondenpaspoort.
Vermissing
Wanneer je dier vermist raakt, ben je wettelijk verplicht hier fysiek alles aan te doen het dier terug te krijgen. Je moet met het gemeentelijk asiel of opvangcentrum contact opnemen. Ook contact met de politie, dierenambulance of landelijke vermissingsinstanties gelden hierbij.
Hiernaast ben je als eigenaar verplicht pogingen te ondernemen om het dier terug te vinden en te vangen. Doe je dit niet, dan verlies je het recht op eigendom.

Het inzetten of gebruiken van honden Gevechten
Het is in Nederland te allen tijde verboden om honden in te zetten bij gevechten. Hiernaast is het verboden diergevechten te organiseren of hierbij aanwezig te zijn.

Jagen
Jagen met een hond mag alleen als je hier een vergunning voor hebt. Hiernaast zijn een aantal typen hiervan uitgesloten, zo is het verboden te jagen met windhonden.
Wanneer je hond wild achterna zit, kan de overheid dit bestempelen als jagen. Loopt je hond dus los in natuurlijk gebied, dan dien je er altijd voor te zorgen dat hij goed en aantoonbaar onder appèl staat.
Spoor je jouw viervoeter aan om wild op te sporen of te vangen? Dan ben je zonder jachtvergunning met ieder hondenras in overtreding. Om een aanklacht te voorkomen, is het beter windhonden aangelijnd te houden buiten de bebouwde kom.

Trekhondenverbod
Tegenwoordig is het verboden honden in te zetten voor hun trekkracht. Hiervan zijn 5 honderassen uitgezonderd, namelijk de Alaskan Malamute, Siberische Husky, Samojeed, Groenlandse hond en Eskimohond. Voorwaarde is, dat deze honden een stamboom bezitten ,anders een officiële ontheffing hebben én geregistreerd zijn (gechipt).

Wettelijke Aansprakelijkheid
Één van de belangrijkste regels voor de hondeneigenaar is de Wettelijke Aansprakelijkheidsregelgeving. Deze wet stelt dat de eigenaar van een dier aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die het dier veroorzaakt. Voor deze aansprakelijkheid kan men zich laten verzekeren, maar er moet goed gelet worden op welke specifieke gebeurtenissen hierdoor gedekt zijn.

Maak jouw eigen website met JouwWeb